Bibluś    

Z Biblusiem czytamy Pismo Święte

 

 

 

Pytanie na ten tydzień :

 

O co prosił Jezus siostrę Faustynę? 

 

Odpowiedź na niedziele 15 kwietnia.