Bibluś    

Z Biblusiem czytamy Pismo Święte

 

 

 

Pytanie na ten tydzień :

 

   Jak odpowiedział Samuel na wołanie Boga: ”Samuelu, Samuelu!” /1Sm 3/