Bibluś    

Z Biblusiem czytamy Pismo Święte

 

 

 

Pytanie na ten tydzień :

 

                                                   Zacytuj tekst z listu św. Pawła do Filipian, mówiący o pokorze Chrystusa./Flp 2/

 

 

 

                                                                Odpowiedź na 8 października