Bibluś    

Z Biblusiem czytamy Pismo Święte

 

 

 

Pytanie na ten tydzień :

 

             Kiedy pojawił się pan młody na którego spotkanie wyszły panny z lampami? 

 

 

 

                                                                      Odpowiedź na 19 listopada