1.    + Jan Hapek i jego rodzice, Jan Siewiorek i zmarli z rodziny,

2.    + Maria Sikora, Józefa i Franciszek rodzice,

3.    + Kazimierz i Kazimiera, Ryszard i Józefa Kadłuczkowie,

4.    + Władysław Kosowski Bronisława ż. Wiesław s. ,

5.    + Tomasz Topól, Franciszek i Rozalia rodzice, Klemens Kubica Bronisława ż.,

6.    + Czesław Targosz i jego rodzice, Feliks Czak Katarzyna ż. Feliks s.,

7.    + Ludwik Ciupek, Elżbieta i Ludwik jego rodzice, Władysław, Helena i Joanna Ciupek,

8.    + Maria Jamrozik, Józef Jamrozik, Maria Ciupek, Feliks Ciupek,

9.    + Maria i Franciszek Zachara, Jan Bruzda,

10. + Jan Kadłuczka Waleria ż., Tadeusz i Władysław synowie, Alojzy Knapik i jego rodzice,

11. +Karol Kadłuczka i jego rodzice,

12. + Marian Chodacki Krystyna ż., Maryla c. Józef s.,

13. + Zofia Janik i jej rodzice, Józef i Józefa Kadłuczkowie, Jadwiga Janik Jan m. i ich rodzice,                                          Jerzy s. Kacper Czak i Anna ż. Stanisław Janik i Katarzyna ż.,

14. + Franciszek Łapuszek Władysława ż. Jan Czak Franciszka ż.,

15. +Marian Grzesiak,

16. +Jan Dudek Weronika ż. i ich rodzice,

17. + Franciszek Gawęda Bronisława ż. i ich rodzice,

18. + Franciszek Motyka, Jolanta Motyka, Helena Kulhanek, Kazimierz Kosz, Bronisława i Jan Bilińscy,

19. + Ludwik Janik i jego rodzice, Józefa Ciupek,

20. + Bruno Dzidek Janina ż. i ich rodzice,

21. + Stanisław Bachowski, Krzysztof wnuk, Zofia Jasieczko,

22. + Jan Kubica, Halina c.,

23. + Maria Chodacka oraz zmarli z rodzin Chodackich i Kadłuczków,

24. + Stanisław i Stanisława Łapuszkowie,

25. + Edward Bajserowicz,

26. + Aniela i Paweł Dudkowie,

27. + Waleria i Antoni Gut i ich rodzice,

28. + Stefan i Gertruda Kopaczka, Franciszek i Janina Skalniak,

29. + Jan Kubica Rozalia ż. Jan Czak Franciszka ż.,

30. + Roman Skórkiewicz 

31. + Zofia ż. Roman s.,

32. + Franciszek Ciołek Józefa ż. Władysław Hapek, Franciszek Ciołek Maria ż., 

33. + Franciszek Knapik,

34. + Kazimiera Woszczyna, Mieczysław Sęk,

35. + Józefa Łapuszek, Franciszek Kapusta, Bronisław Ciołek Janina ż.,

36. + Marcin i Maria Ciołkowie, Franciszek i Bronisława TADEUSZOWIE, Janina c. i ich rodzice,

37. + Józef i Józefa Czerneccy i zmarli z rodziny,

38. + Józef Pałka Władysława ż. Kazimierz Majcherczyk, Zbigniew s.,

39. + Adam Rodzik, Paweł i Wojciech synowie,

40. + Wiesława Sikora, Franciszka Sikora, Ludwik Sikora, Zofia Młynek, Franciszek Młynek,

41. + Ludwik Dudek, Jan i Rozalia Marcela,

42. + Antoni i Antonina Dzidek i zm. z rodz.: Dzidków i Maślanów,

43. + Maria i Stanisław Bartoszkowie,

44. +Jadwiga i Walenty Łukasikowie,

45. + Adam Sikora i zmarli z rodziny Sikorów,

46. + Wanda i Jan Włochowie i ich rodzice,

47. + Stanisław Dudek, Rozalia i Wincenty Kadłuczkowie, Zofia c.,

48. + Jadwiga i Józef Talowscy i ich rodzice,

49. + Franciszek Czak Helena ż. Rozalia c. Stanisław Woźniak,

50. + Stanisław Kubica, Stanisław Krzyżowski Zofia ż.,

51. + Janina Dudek i Jan Dudek, Adam Łuszczek i jego rodzice, Zofia, Szymon,

         Aniela, Tomasz Janik Karolina ż. Maria c. Tomasz s.,

52. + Jan Czak, Zdzisław Wilk Janina ż.,

53. +Kazimierz i Władysława Bachowscy, Jan s.,

54. + Henryk Zieliński,

55. + Stefania i Edward Czakowie i zmarli z rodziny,

56. + Jan Kubica Rozalia ż. Jan Czak Franciszka ż.,

57. + Kazimierz i Irena Skórkiewicz, Grzegorz wnuk, Feliks i Cecylia Knapikowie, Michał Mysza, Teresa c.,

58. + Karol Dudek i jego rodzice, Anna i Józef Kubicowie i ich rodzice,

59. + Agnieszka i Jan Berny, Maria i Bronisława Berny, Stanisława i Henryk Ząbek i ich rodzice oraz zmarli z rodziny,

60. + Józef Marcela Rozalia ż.,

61. + zmarli członkowie Róży męskiej: Jan,

62. + Stanisław, Andrzej i Stefan,

63. + Józef, Agnieszka, Walenty, Maria, Stanisław, Bronisława i Tadeusz, Kazimierz i Bronisława,

64. + Józef i Antonina Jarczykowie, Józef s. Józef i Józefa Kadłuczkowie, Jan s.,

65. + Józefa, Franciszek, Zofia, Wojciech Grzyska, Otylia i Ludwik Wika,

66. +Józef i Rozalia Grzechynkowie, Piotr i Aniela Kutkowie,

67. + Leon Ciupek, Paweł Ciupek, Jerzy Kudełka, Aleksander Pałka,

68. +Józef Dzidek, Tomasz s.,

69. + Antoni Grabski Bronisława ż. Jan Ciołek Agnieszka ż. Władysław Krajka Genowefa ż. Jan Pałka Franciszka ż.,

70. + Marian Łapuszek i jego rodzice,

71. + Marcin Piechota Rozalia ż. Franciszek s. Leszek, Andrzej i Tadeusz-wnuki, Antoni Tekielak i jego rodzice,

72. + Jan Mirocha Zofia ż. Stanisław Sędzik Aniela ż. Wojciech Łapuszek Honorata ż.,

73. + Sylwester Prasak, Stanisław i Bronisława Smalcerz i zmarli z rodzin: Smalcerzów i Skalniaków,

74. + Józef Kubica, Józef Dudek Agnieszka ż. Władysław s. Stanisława ż.,

75. + Tomasz Bulek Rozalia ż. Szczepan i Tomasz synowie,

        Jan Bulek Józefa ż. Józef Kubica Anna ż. i ich synowie i córki,

76. + Zygmunt Czak, Hubert s. zmarli z rodzin: Czaków i Stankowskich,

77. +Szymon Kadłuczka Anna ż Marian s. Piotr Grabiec Anna ż. Stanisław, Jan i Antoni synowie, Władysław Brańka        Stanisława ż. Stanisław Wróbel Danuta ż. Roman Zwoliński oraz w czyśćcu cierpiący,

78. + Szymon i Aniela Łuszczek,

79. + Walenty i Weronika, Wawrzyniec i Stefania, Stanisław, Jan i Wiktoria,

80. + Julia i Marian Rysiowie,

81. + Antoni i Dorota Sęk, Władysław s.,